Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji i Nauki – 13.02.2017 r.

Dnia 13 lutego br. o godzinie 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji i Nauki. Głównym tematem posiedzenia będzie analiza działalności, kierunków kształcenia oraz kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek oświatowych.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów.

  1. Analiza działalności, kierunków kształcenia oraz kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek oświatowych.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian