Komisja Edukacji i Nauki – 16.05.2016

W dniu 16 maja br., o godz. 9.00 w sali patio B Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,

– przyjęcie porządku obrad Komisji.

2. Współpraca Samorządu Województwa z uczelniami wyższymi regionu.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian