Komisja Edukacji i Nauki – 16.10.2017 r.

W dniu 16 października br.,  o godz. 9.30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli  we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Informacja nt. działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian