Komisja Edukacji i Nauki – 18.04.2016

W dniu 18 kwietnia br., o godz. 9.00 w sali patio B na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,

– przyjęcie porządku obrad Komisji.

  1. Współpraca Samorządu Województwa z uczelniami wyższymi regionu.
  2. Założenia projektów edukacyjnych, które będą realizowane z wykorzystaniem środków Województwa i UE.
  3. Informacja nt. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok w działach:

– 801 – oświata i wychowanie,

– 803 – szkolnictwo wyższe,

– 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

5.Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian