Komisja Edukacji i Nauki – 20.03.2017 r.

W dniu 20 marca br., o godz. 9.00 w sali patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad Komisji,

– przyjęcie protokołu.

  1. Działania Województwa na rzecz propagowania wśród młodzieży pamięci o znanych postaciach regionu w latach 2015-2016 i planach na 2017 rok.
  2. Informacja nt. działalności Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. za 2016 i plany na 2017 rok.
  3. Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian