Komisja Edukacji i Nauki – 21.08.2017 r.

W dniu 21 sierpnia br., o godz. 9.00 w sali patio B na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad Komisji,

– przyjęcie protokołu.

  1. Zmiany w sieci placówek oświatowych w kontekście zmian systemowych w oświacie.
  2. Prymus Pomorza i Kujaw oraz Prymusi  Zawodu Pomorza i Kujaw – projekty stypendialne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
  3. Informacja nt. ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla niepedagogicznych pracowników.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej – druk nr 69/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 dla Młodzieży Słabo   Widzącej i Niewidomej – druk nr 70/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – druk nr 71/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej – druk nr 72/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 – druk nr 73/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 25 w Toruniu – druk nr 74/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  Specjalnej w Toruniu – druk nr 75/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 25 – druk nr 76/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – druk nr 77/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu – druk nr 78/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu – druk nr 79/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu – druk nr 80/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy – druk nr 81/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 68 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – druk nr 82/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – druk nr 83/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – druk nr 84/17;

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – druk nr 85/17;

– w sprawie nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – druk nr 87/17;

– w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu “Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 – druk nr 96/17;

– w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu “Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – druk nr 97/17.

  1. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian