Komisja Edukacji i Nauki – 24.10.2016

W dniu 24 października br., o godz. 9.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, ulica M. Skłodowskiej-Curie 4, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad Komisji,

– przyjęcie protokołu.

  1. Współpraca samorządu województwa z uczelniami wyższymi regionu.
  2. Rola i zadania publiczne Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
  4. Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian