Komisja Edukacji i Nauki – 8.02.2016

W dniu 8 lutego br., o godz. 9.00 w sali 208 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,

– przyjęcie porządku obrad Komisji.

2.  Współpraca Samorządu Województwa z uczelniami wyższymi regionu.

3. Sposób wykorzystania środków przyznawanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy – druk nr 170/15.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy – druk nr 171/15.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w roku szkolnym 2015/2016 – druk nr 2/16.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian