Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 14.02.2017 r.

Dnia 14 lutego o godzinie 11.00 w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

  1. Informacja dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu na temat działalności placówki.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – druk nr 2/17.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian