Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 16.05.2016

Dnia 16 maja 2016 r. o godz. 12.00 w  Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, Biskupin 17, Gąsawa odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

  1. Informacja dyrektora nt. działalności Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
  2.  Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian