Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 18.04.2016

Dnia 18 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

  1. Życie Teatralne w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie działalności Teatru im. W. Horzycy w Toruniu – informacja dyrektora.
  2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian