Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.03.2017 r.

Dnia 20 marca br. o godzinie 12.00 w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Informacja dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na temat działalności placówki.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r.- druk nr 16/17.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian