Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 24.04.2017 r.

Dnia 24 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

  1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
  2. Informacja na temat planów inwestycyjnych i modernizacyjnych wszystkich obiektów kultury do końca tej perspektywy finansowej oraz ich źródeł finansowania.
  3. Stan przygotowań do najważniejszych imprez kulturalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020” – druk nr 34/17.
  5. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian