Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 24.10.2016

Dnia 24 października br. o godzinie 13.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

-stwierdzenie quorum,

-przyjęcie porządku obrad,

-przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji;

  1. Upowszechnianie kultury i edukacja kulturalna prowadzona w wojewódzkich instytucjach kultury na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian