Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Komisja Edukacji i Nauki – 12.06.2017 r.

Dnia 12 czerwca br. o godzinie 12.00 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni oraz na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Komisją Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Informacja dyrektora na temat działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
  2. Informacja o przebiegu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wynikającego z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
  3. Specyfika działalności oddziału PTTK na bazie zabytku Zamku Golubskiego.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian