Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 16.02.2017 r.

Dnia 16 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w s. 308 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian