Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 17.03.2016 r.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Dnia 17 marca 2016 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii (sala 208).
Porządek obrad:
1. Sprawy proceduralne:
– stwierdzenie quorum
– przyjęcie porządku obrad
– przyjęcie protokołu
2. Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za 2015 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian