Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 20.05.2016

Dnia 20 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

1.Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum

– przyjęcie porządku obrad

– przyjęcie protokołu

  1. Informacja Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego.
  2. Zagrożenia wynikające z powstania nowej kopalni odkrywkowej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie – druk nr 29/16.
  4. Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian