Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 20.10.2016

Dnia 20 października 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sala 308, odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Wyniki weryfikacji naturalnych zabezpieczeń środowiska abiotycznego w rejonie instalacji RIPOK.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian