Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 21.04.2016

Dnia 21 kwietnia 2016 r. o godz. 10.45 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum

– przyjęcie porządku obrad

– przyjęcie protokołu

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok w działach: 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 925 – Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian