Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 21.04.2017 r.

Dnia 21 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w s. 308 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Ocena wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2016 w działach:

– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

– 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

  1. Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2016.
  2. Działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek – druk nr 27/17,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie – druk nr 28/17,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski – druk nr 29/17,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec – druk nr 30/17,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski – druk nr 31/17.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian