Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 23.03.2017 r.

Dnia 23 marca 2017 r. o godz. 10.00 w s. 308 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2016.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian