Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 24.08.2017 r.

Dnia 24 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w patio B w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego.
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian