Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 11.02.2016

W czwartek 11 lutego 2016 r. o godz. 12:00. w patio B w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.
  2. Analiza efektów wdrażania RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich (druk nr 169/15).
  4. Informacja półroczna o zadaniach realizowanych w zakresie polityki rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na koniec II półrocza 2015 r.
  5. Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego     w latach 2012-2014 – wykonanego na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+.
  6. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski (spotkanie z przedstawicielami Prezydium Sejmiku Gospodarczego, godz. 14:00).
  8. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian