Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 16.02.2017 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 16 lutego o godz. 12:00 w sali 215 piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja nt. stanu prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
  2. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2015”.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno (druk nr 1/17).
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian