Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 19.05.2016

W czwartek 19 maja 2016 r. o godz. 12:00 w sali 258 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu jako nowe ciało eksperckie w procesie wdrażania Strategii rozwoju Województwa.
  2. Realizacja Wojewódzkiego Planu Transportowego.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian