Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 19.10.2017 r.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 19 października 2017 r. Wyjazd z Torunia o godz. 9:00.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Ocena postępu realizacji robót drogowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim w terenie (drogi nr 548, 554, 559, 265).
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian