Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 21.04.2016

W czwartek 21 kwietnia 2016 r. o godz. 12:15 w sali 215 w sali patio A w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok.
  2. Analiza kosztów realizacji umów na przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym.
  3. Stan wdrażania Polityki terytorialnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
  4. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian