Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 26.06.2017 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 26 czerwca o godz. 9:45 w patio B Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian