Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 23.03.2017 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 23 marca o godz. 11:30 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne (punkt obrad odbędzie się razem z Komisją Rewizyjną).
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Zaopiniowanie ewentualnego projektu stanowiska.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian