Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 24.08.2017 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 24 sierpnia 2017 r. o godz. 12:30 w sali patio A Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Realizacja Wojewódzkiego Planu Transportowego w tym lista rezerwowa inwestycji kolejowych i drogowych.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej (druk nr 90/17).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej (druk nr 92/17).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu (druk nr 93/17).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej (druk nr 94/17).
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 3-5 (druk nr 95/17).
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian