Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 16.03.2016

16 marca 2016 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.
  2. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii i innym Uzależnieniom oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
  3. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian