Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 16.05.2016

16 maja 2016 roku o godz. 9.00. w sali 214 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.
  2. Sprawozdanie z realizacji programu wojewódzkiego „Równe szanse. Program działania na Rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za 2015 rok.
  3. Sprawozdanie z realizacji Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – druk 30/16.
  5. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian