Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 19.06.2017

19 czerwca 2017 roku o godz. 11.00. w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2016.
  2. Ocena bezpieczeństwa publicznego na przykładzie wybranej jednostki podległej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  3. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian