Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 20.03.2017 r.

20 marca 2017 roku o godz. 9.00. w sali patio B w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

  1. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pod nazwą Równe Szanse – Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do roku 2020 za rok 2016.
  2. Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w oparciu o oświadczenia.
  3. Sprawy różne i wolne głosy

Informacje

Rejestr zmian