Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 21.08.2017 r.

21 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Informacja na temat bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.
  2. Informacja na temat działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – druk nr 89/17.
  4. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian