Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 28.10.2016

28 października 2016 roku o godz. 9.30. w sali patio w  Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2017 r. – druk nr 112/16.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – druk nr 110/16.
  3. Wolne głosy i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian