Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 8.02.2016

8 lutego 2016 roku o godz. 9.00. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku.
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-Pomorskiego w roku 2015.
  3. Analiza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działalności komisji.
  4. Założenia wojewódzkiego programu polityki społecznej.
  5. Analiza Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działalności komisji.
  6. Informacja na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej.
  7. Sprawy różne i wolne.

Informacje

Rejestr zmian