Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 11.02.2016

11 lutego 2016 roku o godz. 13:30 w sali sesyjnej (215) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

  1. Problematyka chorób nowotworowych w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. Opieka nad osobami z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w województwie kujawsko-pomorskim.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian