Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 17.03.2016 r.

Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia
17 marca 2016 roku o godz. 11:00 w patio A (parter) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Planowany porządek obrad:
1. Sprawy proceduralne:
– stwierdzenie quorum,
– przyjęcie porządku obrad,
– przyjęcie protokołu.
2. Projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2016-2020.
3. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii i innym Uzależnieniom oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
4. Realizacja założeń ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w kontekście wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
5. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał na sesję Sejmiku.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian