Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 19.05.2016

Dnia 19 maja o godzinie 10:00 w sali 214 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

  1. Zdrowie psychiczne i samobójstwa – propozycja programu skierowanego na poprawę zdrowia psychicznego do realizacji w ramach RPO.
  2. Stopień zaawansowania wdrożenia wojewódzkiej koncepcji zintegrowanego ratownictwa medycznego opartego o dyspozytornie pogotowia ratunkowego.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian