Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 21.04.2016

Dnia 21 kwietnia o godzinie 10:00 w patio A (parter) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2015 w dziale 851 – Ochrona zdrowia.
  2. Harmonogram realizacji konkursów  w obszarze ochrony zdrowia w ramach RPO 2014-2020.
  3. Stopień zaawansowania wdrożenia wojewódzkiej koncepcji zintegrowanego ratownictwa medycznego opartego o dyspozytornie pogotowia ratunkowego.
  4. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian