Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 21.09.2016

Dnia 21 września o godzinie 10:00 w patio I piętro Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

  1. Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. w kontekście stanu realizacji inwestycji w wojewódzkich jednostkach opieki zdrowotnej.
  2. Sytuacja kadrowa lekarzy i pielęgniarek w województwie kujawsko-pomorskim oraz problemy w dziedzinie kadr medycznych.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian