Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 21.09.2017 r.

Dnia 21 września br. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Informacja dotycząca działalności i finansowania lecznictwa szpitalnego w województwie Kujawsko-Pomorskim od
    1 października 2017 roku.
  2. Dostęp dla pacjentów do świadczeń uzdrowiskowych. Działalność lecznictwa uzdrowiskowego w zakładach opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian