Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 22.03.2017 r.

Dnia 22 marca o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

  1. Mapa potrzeb zdrowotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego i jej wpływ na dostęp do onkologicznych, kardiologicznych i naczyniowych świadczeń zdrowotnych.
  2. Raport z wykonania w 2016 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” – druk nr 18/17.
  3. Informacje o:

– realizowanych programach w zakresie promocji i profilaktyki finansowanych z budżetu województwa w roku 2016;

– planowanych programach profilaktycznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 – druk nr 17/17.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian