Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 22.06.2017 r.

Dnia 22 czerwca br. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad.

– przyjęcie protokołu.

  1. Funkcjonowanie i finansowanie opieki zdrowotnej od drugiej połowy 2017 roku w świetle wprowadzonych zmian ustawowych. Stopień zaawansowania mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.
  2. Informacja o działalności organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim w obszarze ochrony zdrowia.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian