Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 24.08.2017 r.

Dnia 24 sierpnia br. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2016.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – druk nr 86/17.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu
  im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – druk nr 88/17.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni”
  im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. – druk nr 91/17.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 3-5 – druk nr 95/17.
 6. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian