Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 27.10.2016

Posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 27 października (czwartek) o godzinie 10:00 w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Stan zaawansowania prac nad regionalną mapą potrzeb zdrowotnych województwa kujawsko-pomorskiego.
  2. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia

Informacje

Rejestr zmian