Komisja Rewizyjna – 11.02.2016

11 lutego 2016 r. o godz. 11.00. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Podsumowanie wykorzystania środków z budżetu UE w województwie kujawsko- pomorskim w perspektywie 2007-2013 według programów, JST i jednostek samorządu województwa.
  2. Informacja o realizacji zadań i analiza kosztów funkcjonowania:

– Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy,

– Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,

– Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.

  1. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian