Komisja Rewizyjna – 27.02.2017 r.

27 lutego 2017 roku o godz. 11.00. w sali patio A w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów,

  1. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne:

– podstawy prawne działalności, władze, struktura spółki, zatrudnienie, koszty działalności,

– charakter i zakres działalności,

– dotychczas zrealizowane inwestycje (szczegółowe rozliczenie wydatkowania środków z EBI i innych źródeł – np. budżet państwa,  RPO, budżet województwa, wkład własny szpitali),

– plany inwestycyjno-remontowe na najbliższe 5 lat z uwzględnieniem wydatkowania środków z EBI II, EBI III i innych źródeł (budżet państwa RPO, budżet województwa, wkład własny szpitali i inne),

– spłaty zaciągniętych kredytów.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian